Strandstugan
Please be aware that this cabin is no longer available to let.

Denna stuga är ej tillgänglig för uthyrning.